Představení společnosti

UNESCO

„Building peace in the minds of men and women“

UNESCO (Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu) je organizace, která vznikla 16. listopadu 1945. Podnětem vzniku byla právě ukončená druhá světová válka, hlavním úkolem organizace tedy bylo usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy, kultury a prosazováním úcty k lidským právům. UNESCO Sídlí v Paříži a k dnešku má 195 členských zemí a 9 přidružených členů. Česká republika se stala členskou zemí 22. února 1993.

Jednou z oblastí, které se UNESCO věnuje, je rovněž tzv. světové dědictví, tímto pojmem se označují kulturní a přírodní památky, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na seznam světového dědictví. Na tomto seznamu se nacházejí hory, jezera, národní parky, budovy i celá města. Smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, jsou zavázány jejich ochranou.

Na seznamu je v současné době 1073 položek ve 167 státech, přičemž 832 položek je kulturním, 206 přírodním a 35 smíšeným dědictvím. Na seznamu světového dědictví UNESCO jsou zapsány památky z 12 českých měst – Český Krumlov, Brno, Holašovice, Kroměříž, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál, Litomyšl, Olomouc, Praha, Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

UNES-CO

„Building normal life for men and women“

UNES-CO (Mezinárodní organizace pro normální život) je fiktivní firma založená výtvarnicí Kateřinou Šedou pro 16. bienále architektury 2018. Název organizace v češtině vznikl z přesmyčky „CO město UNESE“. Podnětem vzniku byla situace turisticky přetížených měst na seznamu světového dědictví UNESCO. Hlavním úkolem organizace je usilovat o udržení normálního života místních obyvatel v centrech takto postižených měst. UNES-CO sídlí v Českém a Slovenském pavilonu v Benátkách a k dnešku zahájila jednání o členství se 195 zeměmi. První členskou zemí se stala Česká republika, a to 24. května 2018. 

Jednou z oblastí, které se UNES-CO věnuje, je především tzv. normální život, tímto pojmem se označují činnosti a aktivity, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNES-CO a přijaty na seznam ohrožených činností. Na tomto seznamu se nacházejí aktivity spojené se životem v centru města, které se však postupně vytrácejí. Jedná se o činnosti spojené s rodinným životem, péčí o děti, zaměstnáním, úklidem, odpočinkem, hrou a jinými aktivitami provozovanými obyvateli v soukromém i veřejném prostoru. UNES-CO se zabývá také základními úkony neodmyslitelně spjatými se všedním životem, jako jsou cesta do práce a do školy, nakupování každodenních potřeb, potkávání se se sousedy či vynášení odpadků. Smluvní státy a města, na jejichž území se ohrožené činnosti nacházejí, jsou zavázány jejich ochranou.

Organizace UNES-CO intenzivně pracuje na zachování činností evidovaných na seznamu jako ohrožené, pro tento účel také vytvořila nová pracovní místa. Prvním městem, kde byly zřízeny tyto pracovní pozice, je Český Krumlov – turisticky oblíbené město první členské země UNES-CO České republiky. UNES-CO zde po dobu červen–srpen 2018 poskytuje svým zaměstnancům na plný či částečný úvazek mzdu a v některých případech i služební byt v centru města. Náplní jejich práce je viditelné provozování normálního života.