Dopisy

Pani Šedá,
čtu , že chcete dotovat bydlení v centru. Nejdřív se podmínky pro žití v centrech lidem znechutí a pak se to dotuje. Zrušte překážky. Hlavní příčinou vylidňování center jsou pěší zóny. Nesmyslný džihád proti motorizovaným občanům. Pěší zóny vyhovují turistům, méně už domorodcům. Zrušte pěší zóny, nesmyslně široké chodníky a mazaný systém všelikých jednosměrek a zákazů. Pusťte zpět auta, nechte domorodce parkovat u domu, vytvořte nová parkovací místa. Bez této možnosti se nikdo v dnešní době, kdy je ve  skoro každé rodině auto, do centra nebude stěhovat.Zaveďte parkování tak, že první hodina bude zdarma a další za poplatek.Domorodci by měli nějaký paušál.A pokud možno podzemní parkoviště, kde by bylo trvalé stání podstatně levnější než na povrchu. kde by bylo parkování hlavně pro návštěvníky.Nájem prostor pro obchodníky regulujte podle poptávky. Co je žádoucí, nižší na opak. Zásobování kdykoliv a neházet živnostníkům klacky pod nohy.A nebude nutné bydlení dotovat.
Stálé zdraví
V. H.

UNES-CO?
Českým Krumlovem hýbe umělecký projekt mladé umělkyně Kateřiny Šedé nazvaný UNES-CO. Autorka projektu zaplatí vybraným zájemcům (především z řad krumlovských občanů) za to, že budou dělat, že v historickém centru Českého Krumlova bydlí, žijí v něm obyčejný život a kamery budou jejich „jako život“ přenášet na 16. bienále do Benátek.
Budeme-li se na projekt Unes-co dívat jako na reality show, například jako na „Výměnu manželek“, tak proč ne. Rozvojový fond poskytne byty, oni tzv. obyvatelé vyvěsí každé ráno peřiny do oken a školní děti budou mít hodinu fotbalu na ulici. Kamery zaberou čínského turistu „čutajícího“ do míče s „místními“ dětmi, čímž zvýšíme návštěvnost města a vygenerujeme ještě vyšší zisk. Proč nepodpořit projekt za 2 milióny, když to nejsou peníze NAŠE? Projekt platí Ministerstvo kultury. Prý skvělá reklama zdarma! Umělecká performance má poukázat na vylidňování centra Českého Krumlova a pomoci stav změnit – slova autorky.
Krumlováci kupodivu proti projektu brojí, ptají se, jak může taková reality show pomoci zpět vrátit centrum města místním obyvatelům? Nebudeme na 16. bienále v Benátkách za BLBCE? Kdo jiný za to může než naši politici? Ve jménu vyššího zisku vyženou obyvatele, aby byty zaměnili za všeliké provozovny a cizákům zaplatí, aby si zde tři měsíce hráli na NAŠINCE. Krumlovákům zakazují zabírat lavičkami, předzahrádkami, poutači „veřejný prostor“ a cizákům za to naopak platí, dokonce jim poskytnou tři parkovací místa na náměstí zdarma! Kocourkov!
Vzpomínám si, že více než před deseti lety na tento problém poukázal senátor Tomáš Jirsa. Najal tehdy dva architekty a pověřil je hledat na základě porovnání s podobnými městy řešení, jak vrátit místní obyvatele do centra. Sám jsem se tehdy několika debat na toto téma účastnil. Radnice veškeré návrhy tehdy šmahem odmítla s tím, že „nestojí o knížecí rady z Hluboké“ a v hledání řešení nepokračovala. Pamatuji si na slova paní Zikmundové, která tvrdila, že obyvatel v centru města neubývá. Pamatuji si i na zakládání Českokrumlovského rozvojového fondu, kterému byly bytové domy centra města převedeny s odůvodněním, že to bude právě ČKRF, který bude pro budoucno garantem pozitivního vývoje centra města. ČKRF zabrání vysídlení místních obyvatel, udrží a bude podporovat občanskou vybavenost města.
Vylidňování centra je určitě problém, který však zasluhuje opravdové řešení. Bufety, lékárny, papírnictví, holičství, krejčovství, řemeslné dílny a obyvatele do centra nevrátí reality show, ve které si budeme hrát na fungující město.
Jelikož jsem krumlovákem, výtvarným umělcem nezávislým na kulturních grantech, krumlovské politice, jsem byl vyzván místními občany, abych se k chystanému projektu UNES-CO vyjádřil. Tedy tak činím. Politického souhlasu se docílí snadno, stačí se zaštítit významnými institucemi a sám sebe nechat představit jako „CELOSVĚTOVĚ UZNÁVANÉHO UMĚLCE“. Celosvětovost je vskutku zaklínadlo zaklínadel. Ze současně žijících českých umělců celosvětově uznávaného umělce neznám, z již zesnulých bych tak skromně zašeptal „František Kupka?“.
Krumlovští revoltující občané, musím vám přiznat, že máte pravdu. Například, když někteří z vás před realizací projektu UNES-CO upřednostňujete opravu chodníku. Mají pravdu i ti, co říkají, aby raději město nakoupilo lavičky, máte pravdu i vy, co jste označil stav věcí za KOCOURKOV. Nicméně jde o milou hru, ať si ji ti, co ji chtějí hrát, hrají. Však ať nám netvrdí, že umělecká performance UNES-CO má pomoci stav změnit.
Přiznejme si fakt, že na počátku nových dějin Českého Krumlova stál v čele radnice starosta vizionář. VIZIONÁŘE vystřídali POLITICI, a tak se stalo, že město ovládli tržně orientovaní dravci, tvrdící, že to jinak nejde, opak by byl komunismus. Též dobré zaklínadlo! Prostě se nesluší nesouhlasit!
Neodmítejme „knížecí rady z Hluboké“ a neříkejme, že to nejde. Na Hluboké žijí obyvatelé s turisty v symbióze, politici své obyvatele nevysídlují, nevytvářejí proti svým obyvatelům nové a nové vyhlášky – nástroje k represi. Město Hluboká nad Vltavou ekonomicky prosperuje, je bohaté, zatímco Město Český Krumlov je stále chudé. Třeba bychom mohli napříště uskutečnit reality show „Výměna radnice“. Na tři měsíce pozvat radní z Hluboké nad Vltavou, aby u nás „knížecí rady z Hluboké“ aplikovali (to, aby nebylo tolik smutno).
Co takhle kdyby radnice pozvala do veřejné debaty na téma jak řešit vylidňování centra Českého Krumlova starostu z Hluboké nad Vltavou?
NEBO JDE O NĚCO JINÉHO, O CO TU FAKTICKY JDE, ŽE TO NEJDE?
Mám se obávat, že to nejde, aby to nešlo, nebo to nejde pouze proto, že v centru nebydlí VOLIČI, tak proč pro ně něco dělat?
Tuším o co tu jde, to však možná někdy příště!
M. Páral
(sochař, patriot města připravený pomoci – do politiky však nevstoupím)

Dobrý den,
sleduju různé diskuze na FB ohledně vašeho projektu a jakožto rodilá Krumlovačka, teď žijící v Praze, bych vám chtěla poděkovat za rozvíření krumlovských vod. Účastnila jsem se mj. strategického plánování města před 2 roky, se ségrou M. B. jsme rozjely Zažít Krumlov jinak, a tohle beru jako takový další stupeň otevírání diskuze a sdělování, že Krumlov je krásnej, ale nežije se tam snadno. A mám fakt radost, že to budete dělat zrovna vy, někdo zvenčí, s nadhledem a s uměleckým přesahem. Těším se, jak to celé proběhne a dopadne!
Podle reakcí některých Krumlováků mám pocit, že vám asi teď musí chodit hejty a stížnosti, tak jsem si říkala, že pro jistotu napíšu něco podpůrného .))
Ať se vám daří!
B. H.

Kateřina Šedá a Český Krumlov
V současné době se v Českém Krumlově rozvířila bouřlivá debata ohledně PROJEKTU Kateřiny Šedé s kurátorkou Hanou Jirmusovou Lazarowitz, který bude prezentovat Českou republiku na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách. Je zajímavé sledovat, jak rychle debata ohledně tohoto projektu nabrala negativní směr a v čem vlastně tato negace spočívá. Prvním z klasických argumentů jsou samozřejmě peníze. Proč dávat tolik peněz na takovou věc, kolik to vlastně bude stát, a co všechno by se za tyto peníze mohlo udělat jiného a lepšího. Nejlépe dětská hřiště, nebo něco pro nemocnice. Podobné názory jsme mohli nedávno slyšet ohledně lavičky Ferdinanda Vaňka před Národní technickou knihovnou. Jak může lavička stát takovou sumu, je pro běžného občana těžko přijatelná představa. Tato představa je pro mnoho lidí nepřijatelná i přesto, že se jedná především o umělecké dílo. Umělec má být chudý a peníze na kulturu se dají využít jinde a lépe. Kolikrát v minulosti jsme se s tímto názorem setkali. Druhým pilířem všech negativních argumentů je podstata samotného projektu, kterou je osídlení prázdných bytů ve městěa provozování normálního života v centru města na pouhé tři měsíce. Veřejnou výzvou přišla nabídka participace na projektu jak místním obyvatelům žijícím na okraji města, tak lidem zvenku. Mnohých občanů Krumlova se výzva dotkla. Ptají se po smyslu akce, co může vyřešit a podobně. Je zajímavé, že nejsme ochotni přijmout fakt, že tento projekt není řešením situace, do které se město během let dostalo, ale má naopak tuto situaci zmapovat, vyvolat diskuzi a klást otázky. Kdo jiný, než někdo zvenčí, nám může nastavit zrcadlo, které nám ukáže, jak se v našem historickém centru žije, resp. nežije. Všichni podvědomě cítí, že to nebude hezký pohled a proto se možná tolik bráníme, abychom viděli toto krásné město perspektivou trdelníku a umělého jantaru. Až se budeme prodírat centrem města a bude nám tam někdo překážet tím, že si třeba kope s míčem o renesanční fasádu historického domu, tak se zastavme. Zastavme se jako tolikrát před tím, když jsme nechtěli turistům vstoupit do záběru kamery a co už vlastně ani nevnímáme a lhostejně se prodíráme davem turistů. Zastavme se a zamysleme se nad tím, co je pro nás město Český Krumlov. Věřím, že píle a nasazení Kateřiny Šedé nám ukáže tento letitý problém z nové, jiné a možná i překvapivé perspektivy. Projekt nehledá řešení, řešení bude stejně na nás, občanech tohoto města.
Martin Busta, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Svaté Anežky české
Český Krumlov, duben 2018