Odpuštění poplatku 600,-/rok za vývoz odpadu

Diskutuji s obyvatelem z Dolního Dvořiště, kde už tři roky neplatí za odpad. Díky výnosům z tamních kasin náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu platí obec. Zdá se mi to jako nejspravedlivější cesta, aby z výnosů obce/města něco měli všichni občané města bez rozdílu. V případě jiných přízpěvků je dostávají vždy jen určitá skupina lidí. Toto mají od letoška i v Borovanech, kde místním tímto vynahrazují nepohodlí spojené s provozem skládky, Strakonice k tomuto opatření přistoupí od roku 2019. Příkladem by nám mohla být Hluboká nad Vltavou, kde místní neplatí za odpad již léta. U nás v Krumlově by tato kompenzace byla rovněž na místě.