Ruská skupina v Široké ulici

Dnes se daří rozdat chleba rychle skupině Rusů, průvodce rozumí česky, o projektu ví.

Dál se bavím s pánem od Prahy, jezdí sem každý rok, jsou ubytovaní na Lipně, myslí si, že by se tu pekárna uživila.