Cyklostezka pro kola

Dnes zaslechnu ve zdravé výživě hovor dvou žen, že tady není cyklostezka pro kola.

Jak pozoruji, moc lidí se nekoupe v řece ve městě ani v řece ve Spolí.