Doporučení pro Český Krumlov, které jsem psala 28. 6. 2018

Jsem ráda, že i já jsem mohla přispět svou troškou do mlýna. Naučila jsem se Krumlov vidět jinýma očima.

Krumlováci, chovejte se k městu a zároveň k životnímu prostředí tak, aby vydrželo i dalším generacím a chovejte se tak, že je vaše a vy jste tu doma. Slevte z vaší pasivity a zapojte se aktivně do dění ve městě. Stěžovat si umí všichni, ale pomoci něco změnit chce jen hrstka. Radnice je vám nakloněna. Jeden nezmůže nic. Když nás bude víc, další se přidají.

Krumlováci, važte si toho, co tady máme. Chovejte se tak, aby nám tu bylo všem dohromady tak, jak si přejeme.