Závěrečné shrnutí

V Českém Krumlově jsme byli dva týdny. Pohybovali jsme se až na výjimky v nejužším historickém jádru. Pro nakupování potravin jsme využívali obchodní zónu se supermarkety na okraji města. Projekt UNES–CO nás posunul dále k sebevědomému bytí ve městě. Z uživatelů města 1.0 jsme se stali uživateli města 2.0. Od projektu nelze čakat absolutní spásu. Logická úvaha převedená do náročné reality v benátském pavilonu vysoce atraktivní – zčeření vody, ve kterém je potřeba dále pokračovat. Úspěšnost pro samotný Krumlov bude stát na nasazení jedinců, kteří budou dále investovat vlastní energii. Vůči turistům nechováme velkou averzi, protože kdo dnes není turista? Budeme člověka, který nikdy nikam nejel, obdivovat a chválit nebo se mu vysmívat? Také jsme benevolentní k nepořádku ve městě, které je právě více městem, čím více je zde dění a vzájemného tření.

Chtěli by lidé v centru skutečně žít a nebo jde jen o romantické přání, které by ve skutečnosti ztroskotalo při aplikaci dnešního způsobu života na danou formu z kamene a cihel? Žít v v historickém jádru města vyžaduje jiný životní styl, možná pomalejší a skromnější. Žít v historickém centru nebo na okraji města je jako jít pěšky nebo jet autem. Při ohlížení zpět nás napadá následující:

 

Nerozlišovat realizaci „věcí“ PRO TURISTY × PRO MÍSTNÍ, ve městě kde se dobře žije místním, se bude dobře pobývat i turistům a naopak.

Nabídnout turistické cíle i na krumlovské periferii, budované na kvalitním podání příběhu například o sídlišti a pod.

Zpřístupnit městské byty veřenosti před rozhodnutím co s nimi dále bude, podnítit zvědavost a zájem o ně. Inspirace například festivalem OpenHouse.

Udělat z centra pobytový prostor, kde je příjemné trávit volný čas, nejen vyřizovat administrativu.

Neuzavírat veřejně přístupný prostor pro konání akcí s placeným vstupem na dlouhou dobu (festival hudby).

Kromě dětských hřišť rozšířit nabídku pro všechny a soustředit se i mimo centrum. Piknikové stolky, ohniště …

Obnovit pítka s pitnou vodou.

Podpořit bezbariérové užívání města – konzultovat s koncovými uživateli.

Podporovat obyvatele v různorodých aktivitách, které by chtěli zkusit. Radnice může vyčlenit částku v rozpočtu na malou dílčí podporu, pozitivní motivace. Například Gebietsbetreuung ve Vídni: https://www.gbstern.at

Vybudovat neformální zázemí pro koupání v řece, molo, jednoduché říční lázně.

Zorganizovat architektonické soutěže (klidně studentské) na konkrétní místa i obecné na celé město.

Zachovat kvalitu výhledu za „humna“ – zaplnit prázdné byty namísto výstavby dalších.

Zvážit nutnost dalších regulaci „přírodních“ městských prostorů, jako například břehů řeky. Ponechat ve městě i „divočinu“.

Zkusit alternativní zásobování centra (sdílené zásobování, pojízdná sámoška, trhy).

Vybudovat pěší lávku přes řeku (např. náplavka u pivovarských zahrad s druhým břehem), přívoz, bikesharing.

Pracovat na vzájemném propojení centra a širšího okolí – prostupnosti atraktivní pro různé druhy přepravy (pěší, cyklisté, mhd).

 

Děkujeme, Krumlov je krásný a fajn, těšíme se zase na viděnou.

Janských